Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

Ti på topp 2019

Endring av ti på topp
Eventjønnhøa er valgt som en av toppene i 2019. Toppen har vært med tidligere, men siden den gang er det kommet nye retningslinjer for organisert ferdsel i nasjonalparkene i Norge. Eventjønnhøa ligger midt i en av de viktigste trekkveiene for villrein i Forolhogna nasjonalpark, og ettersom ti på topp medfører økt ferdsel i området, velger styret i Tynset turlag å bytte ut denne toppen. Kustofjellet på Savalen, som forøvrig også bare har vært med en gang tidligere, blir erstatteren i årets ti på topp-sesong. Dere som allerede har kjøpt kort kan plassere klippet for Kustofjellet i rubrikken for Eventjønnhøa. Dere som ikke har kjøpt kort ennå, vil få Kustofjellet trykt på kortet. 
Våren har fått et tilbakeslag etter påske, og det er fortsatt mye snø i terrenget. Til tross for det er tre toppkasser satt ut, og den fjerde settes ut i løpet av uke 20. De øvrige kommer på plass så snart det er farbart langs seterveiene og ute i terrenget. God tursesong!