Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

Parkering på Brydalskjølen

NATO-øvelsen sist høst gjorde store skader på p-plassen på Brydalskjølen. Det vurderes nå å opparbeide en ny p-plass på motsatt side av veien, litt lenger mot Brydalen, der det er tørrere grunn. Om vi får til dette vil det være bra for trafikksikkerheten, da de aller fleste som parkerer på kjølen krysser veien for å gå mot Grønnfjell og Finnstadhøa. Dersom vi får en mild påske kan det bli vanskelige forhold på den p-plassen vi bruker i dag, da grasbakken der er veldig oppkjørt og ødelagt av militære kjøretøyer. Vi arbeider for at forholdene skal bli bedre neste år, men må be om forståelse for at det kan bli litt vanskelige parkeringsforhold resten av denne sesongen.Vi ber alle ta hensyn og kjøre forsiktig i området, og håper vi har en ny og tryggere p-plass klar til neste sesong. God påske! BRH