Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

Årsmøte for 2018

Årsmøtet holdes på Frivilligsentralen. I tillegg til vanlige årsmøtesaker blir det en orientering om Tynset turlags engasjement i forhold til "Nebybrua tur- og friluftsområde".