Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

Toppturer 2018

Her finner du en oversikt over hvilke kasser som er satt ut. Her kan alle legge inn kommentarer til hver topp.

Når nye kassene settes ut blir blir den lagt inn nederst i lista. Du kan legge inn kommentar til toppen ved å trykke på "svar-knappen" under den aktuelle toppen.

 

KART OVER TOPPENE FINNER DU HER:

 

 

 

 

NB! Vær oppmerksom på at enkelte bomveier er stengt utover våren. Den som vet noe om når veiene åpner/stenger kan gjerne legge inn melding under den enkelte topp.

 
Sølvrabban 977 m.o.h.11.02.2018
Kassa ble satt ut 6. februar. Fine snøforhold på Grønfjell i år! Snøen bærer over alt, og det er lett å ta seg til topps på ski. Det er oppkjørte løyper fra Brydalskjølen og Aumlia. Klettmyra/Klettjønna er et bra utgangspunkt for å ta seg til topps på ski. Når sola begynner å varme er det fine rasteplasser i bjørklia ovenfor Klettmyra. På sommerføre er det flere stialternativer. Enklest er det å følge T-merket sti fra Skistua-Storskardet-Bratthøa-Sølvrabban. Stien går rett forbi toppklassa.
Korsberghøa 1429 m.o.h.11.02.2018
Kassa ble satt ut 7. februar. Det er brøytet bilvei fra Walråmoen Vestate i Alvdal og inn til Dølbekken. Bompenger: 70 kroner. Det er merket snøskuterløype fra parkeringsplassen (der brøytet vei slutter) til Korsberghytta. Følg skutersporet til høyeste punktet før sporet går nedover mot Korsberghytta. Ta opp skråningen til venstre og gå ca. 1 km. fram til toppen. Snøforholdene i fjellet er meget gode og det er mulig å gå på ski helt fram til kassa på toppen. På sommerføre er det mulig å kjøre videre innover fra Dølbekken mot Kvislå. Det er mulig å følge T-merket sti mot Korsberghytta helt fra Dølbekken eller fra veien mot Kvislå. Det er også mulig å kjøre inn til parkeringsplassen der veien stopper og følge T-merket sti et stykke mot Korsberghytta. Det er enklest å skrå oppover mot venstre og følge aksla innover mot Korsberghøa. NB! Dette er høyfjell uten ly av noe slag. En bør derfor kle seg deretter sommer som vinter.
NB!06.06.2018Som svar til: Korsberghøa 1429 m.o.h.
På grunn av reinsjakt i området, blir kassa tatt ned den 15. august.
Snausjøvola 1046 m.o.h.03.04.2018
Kassa ble satt ut 2. april. Det ligger bøker for både Barne 5-på topp og 10 på topp i kassa. Det er flere mulige veivalg for å nå toppen. Korteste vei går fra Svartåsvangen (skilt mot Midtgangen langs veien). Her er det sti fram til Snausjøvola. Et noe lengre alternativ er å gå opp på Klimpen fra Sivilvangan eller fra bilveien som går mellom Nysetra og Sivilvangan. Det er fint å bile eller sykle veien (bomvei som hører til Savalen-nettet) fra Strømseng mot Strømsåsen (skilt nede ved Riksvei 3), Sivildalsveien fra Strømmen og ta av til høyre ved Naustervika mot Nysetra og Sivilvangan, eller komme en av veiene rundt Savalen.
Turlaget19.05.2018Som svar til: Snausjøvola 1046 m.o.h.
Det er ikke å anbefale og kjøre opp til Svartåsvangen, der er dårlig vei. Best å parkere på stor p-plass rett nedenfor setrene, og gå veien opp. Altså: Ta til høyre i krysset der det står skilt Midtvangan med RØDE bokstaver. Da ligger p-plass på venstre side etter ca. 150m.
Grete Lund27.05.2018Som svar til: Snausjøvola 1046 m.o.h.
Flott tur opp via Klimpen på sti fra vei mellom Sivilvangan og Nysetra. Skilt ved veien viser 3,2 km til Snausjøvola. Noe bratt, men fint å gå på tydelig sti, godt merket med rødt på trær, stolper og steiner. Følg merking langs vestsiden av toppen via Dansarsten (fantastisk plass) og ta av fra stien siste biten mot toppen.
idar nybø07.10.2018Som svar til: Snausjøvola 1046 m.o.h.
Toppen er tatt inn i dag 7.oktober i magisk fint høstvær!
Vesletronden 1220 m.o.h.17.04.2018
Kassa ble satt ut den 17. april. Den står på den delen av toppen som ligger ytterst mot Tylldalen og er knapt synlig fra Tronfjellveien. Enkleste måte å nå toppen er via Tronfjellveien (bomvei, men fin å sykle/gå). Et godt alternativ er å gå/sykle til Rundvangan fra parkeringsplassen nedenfor Hogstadvangan i Tylldalen (bomvei opp lia ved Hogstadgårdene i Tylldalen). Det går sti fra Rundvangan opp til toppen av Kvannberget og videre innover mot Vesletronden. Toppen har fantastisk utsikt!
Kjetil Lorentzen10.06.2018Som svar til: Vesletronden 1220 m.o.h.
Toppen har absolutt fin utsikt. Det er også fint å gå opp fra Smedbakkvangan i Tylldalen. Der kjører du opp på høyre side 200 m etter du passerer Tylldalen kirke (fra nord). Følg veien opp til den flater ut, ta så til venstre ved huset du passerer. Litt dårlig vei til å begynne med, men den er ellers bra.
Storåsen 819 m.o.h.02.05.2018
Kassa ble satt ut 29. april. Delvis tørt og gode forhold i terrenget, men noe snø på toppen. NB! Høydeangivelsene på de to toppene av åsen må være feilnotert på de kartene det er referert til på kortet og hjemmesida. Min GPS anga 804 m.o.h. på toppen som er angitt til 819 m.o.h. på kartet. Toppen som er angitt 814 m.o.h. stemte med min GPS. Når man står på denne toppen, ser en at den som er angitt som 819 m.o.h. på kartet er lavere enn den som er angitt å være 814 m.o.h. Kassa er derfor satt opp på toppen med høydemarkering 814 m.o.h. på kartene. Det er den toppen som stikker lengst ut mot dalen, og som ligger til høyre av de to toppene sett nede fra riksveien (og på kartene). Letteste veivalg er å gå opp veien Neverrøsta (fra bygdeveien øverst i bygda). Den går etterhvert over i den gamle seterveien mot Ytre Åsan, og når man står rett nedenfor toppen, er det lett, men noe bratt, å ta seg opp. Det er også mange andre stier i området som kan brukes, men ikke alle er notert inn i kartene.
Hans J. Tronshaug10.06.2018Som svar til: Storåsen 819 m.o.h.
Det ser ut til at flere har problemer med å finne veien opp til Storåsen. Det blir hengt opp tøystrimler fra Næverrøsta i uke 24.
Hans J. Tronshaug11.06.2018Som svar til: Hans J. Tronshaug
Veialternativet fra Neverrøsta er merket med oransje tøystrimler. Den første henger nede ved den øvre veien i bygda der Neverrøsta tar opp. Det går fint å kjøre til veien slutter. Der er det plass for å parkere 2-3 biler. Følg de oransje strimlene langs den gamle seterveien til Ytre Åsan til et elgtråkk tar av til venstre. Etter et par hundre meter forsvinner denne stien, men følg strimlene skrått oppover til høyre og så rett opp til dere kommer på et nytt elgtråkk som fortsetter opp til såttån. Kryss rett over og følg strimmelmerket sti skrått oppover til høyre ca. 150 meter. Følg deretter ei smal grasflo 90 grader til venstre videre oppover. På toppen av denne grasfloa ser dere toppen. Det er ikke sti helt opp, og det er ganske bratt fra såttån og opp, men greit å ta seg fram.
Hovdet 914 m.o.h.06.05.2018
Kassa satt ut 5. mai. Det er fortsatt en del snø i terrenget, og en må foreløpig være innstilt på å forsere noen djupe snøfonner for å komme fram til toppen. Kassa er satt opp ytterst mot nordøst, altså på den delen av toppen som vender ut mot Gammeldalen. Lengste men enkleste veivalg er å parkere på den store parkeringsplassen på Brydalskjølen og gå inn til Volsvangan. Der går det sti opp på Vola, og den fortsetter (om noe svak) videre innover til Hovdet. Godt egnet som kveldstur om sommeren. Det er også mulig å parkere på parkeringsplassen ved Ørdet hyttefelt og gå rett opp lia. Det er greit å ta seg opp, men det er bratt.
idar nybø03.10.2018Som svar til: Hovdet 914 m.o.h.
Hovdet er tatt ned 3.okt
Håmmårhøa 1243 m.o.h.19.05.2018
Kassa satt ut 18. mai. Det er forbausende tørt og fint i terrenget og alt ligger til rette for en fin topptur. To alternative veivalg fra Savalen. 1. Den korteste ruta går fra Mogardsdalen. Følg skiltanvisningen mot Fjellenghøa og Håmmårhøa. Stien følger skiløypetraseen merket med røde klosser et kort stykke. Følg så stien som tar av til høyre og som er merket med rødmalte trelegger. Stien er delvis utydelig i partier med tuver og gras, men blir tydeligere etterhvert. Den svinger etter ei stund opp mot snaufjellet og er da godt synlig. Fra veien inn til Mogardssætra er det ca. 4,3 km opp til toppen. 2. Ei litt lengre rute går langs stien inn til Rødalshøa forbi Fjelltjønna. Ta av opp mot venstre ca. 2 km. etter Fjelltjønna og følg aksla oppover mot Håmmårhøa. Det er en svak sauesti et godt stykke opp på aksla, og relativt greit terreng videre. Dette er ei rute med flott utsikt, men noe lengre enn ruteforslag 1. God tur!
Lisbeth24.06.2018Som svar til: Håmmårhøa 1243 m.o.h.
Flott tur fra Mogardsdalen, god sti, merket til en kommer over tregrensa. Tok ca 1.5 time, 80,- i bompenger (for de som er veldig glad i pirkete planleging :-)
Eidsfjellet 1121 m.o.h.21.05.2018
Kassa satt ut 21. mai Det er tørt og fint i fjellet, men få stialternativer for å komme til toppen. De to greieste utgangspunktene er fra Tunndalen eller Magnilldalen. Veiene er ikke åpne ennå, men det går fint å sykle. Begge veier er bomveier. Tunndalsveien tar av ved Solvang grendehus på Kvikneskogen (vis a vis oppkjørselen til klebersteinsbruddet og hyttefeltet). Når skadene på veien er utbedret og veien åpnet, kjører dere så langt veien går. Det lønner seg å gå på vestsida av Tunna til det er lett å komme tørrskodd over elva (den er smal som en bekk et par hundre meter mot Tunntjønnan og Eidsfjellet. Det er lange grasfloer opp i fjellet, så det er forholdsvis lett å gå når det er tørt. Magnilldalsveien tar innover øverst i Lonåsen (følg skilt til Lonåsen langs Rv. 3). Fra Magnillsetrene er det sti utover jordene ned mot Magnilla og der finnes det ei lita klopp over elva. Det er delvis sti opp til Eidskampen. Derfra ser en toppen som ligger ca. 3,5 km. mot nordvest. Beregn god tid på denne toppen. Det er totalt ca. 7 km hver vei fra hvert av utgangspunktene, og det er som sagt dårlig med stier.
Brattboren 1176 m.o.h.27.05.2018
Kassa satt ut 25. mai. Veien fra toppen av Garvikåsen er ikke åpen ennå, men det er Marsjøliveien. For å komme på den veien må en enten kjøre Sivildalen langs sørvestenden av Savalen og svinge ned forbi Strålsjøåsen eller kjøre Rv. 29 til Egnund bru og svinge opp mot Strålsjøåasen. Kommer en via Sivildalen, tar Marsjøliveien (bomvei 20 kroner) av til høyre ca. en kilometer etter at Strålsjøen er passert. Kommer en fra Egnund bru, tar Marsjøliveien av til venstre like etter at bakkene opp mot Strålsjøåsen er unnagjort. Foreløpig er det lurt å stoppe ved Haugevangen og gå eller sykle videre. Veien går over et myrparti mellom Haugevangen og Einabusætra og det er foreløpig ikke tilrådelig å kjøre bil på dette partiet, men det går fint å gå eller sykle. Dersom en velger denne ruta, må en krysse Marsjøåa i vadet like etter Einabusætra og gå/sykle de tre kilometrene inn til Hektosetra i Rødalen. Derfra og opp til Brattboren er det en snau times vei. Det er god sti hele veien. Det ligger bøker både for ti på topp og barne-fem på topp i kassa.
Turlaget10.07.2018Som svar til: Brattboren 1176 m.o.h.
Det blir fellestur til Brattboren lørdag 28.juli. Vi rusler i tempo som passer både korte og lange ben, så inviter gjerne med hele familien på tur! Det blir også mulighet til å gå oppom RUNDHØA for de som ønsker det. Når vi kommer ned igjen fra turen, er alle hjertlig velkommen til Finktrøvangen nede ved Savalen. Her serveres suppe m/brød, kaffe/saft og noe godt attåt. Gratis servering for de som deltar på turen. Følg med på Tynset turlags hjemmeside, Barnas Turlag sin facebookside eller i Østlendingen for oppmøtetid og -sted.
Brurhøgda 1282 m.o.h.27.05.2018
Kassa satt ut 27. mai. Dette er den toppen det er lengst å gå til denne ti på topp-sesongen. Veien opp fra Brydalen mot Raudsjødalen er ikke åpen for biltrafikk ennå på grunn av flomskader, men den er tørr og fin å sykle. Så tidlig i sesongen lønner det seg å kjøre/sykle så langt det er mulig inn til Nordre Spekedalen. Det er bru over Storbekken som fortsatt er flomstor. Like etter Nordre Spekedalen tar det av en sti merket med små steinrøyser (stien tar av til venstre ved enden av det lille grustaket/parkeringsplassen som er like sør for hyttene. Stien går over i Tylldal fiskevei etter ca. 2 km. En kan følge denne stien et stykke, men det lønner seg å ta av stien i stigningen opp mot den fremre Brurhøgda (her er toppen ca. 1100 meter) og svinge inn mot skardet mellom Brennhøgda (ti på topp i 2015) og den fremre av de tre store Brurhøgdtoppene. Hvis en følger høyresida til den fremre toppen, er det flatt og lett terreng videre innover forbi topp nr. 2 og fram til den tredje og innerste toppen, merket som trigonometrisk punkt på kartet. Denne toppen er flat og langt mindre "dramatisk" enn de to fremre toppene. Her står kassa i røysa etter trevarden som markerte det trigonometriske punktet. Det er ca. 7,5 km hver vei fra Nordre Spekedalen. En alternativ vei senere på sommeren når det er mindre vatn i Storbekken går fra Raudsjødalen via Steinhussetra og nedre del av Storbekkfatet opp mot toppen. Denne ruta er nok ikke mye kortere enn første alternativ, og en må passe på ikke å følge bekken opp i Storbekkfatet. Her er det bløtt og tungt å gå. Beregn god tid uansett alternativ vei. Dette er en typisk dagstur!
Ingrid16.08.2018Som svar til: Brurhøgda 1282 m.o.h.
Noen som vet om stien til Steinhussetra går greit og sykle? Og om man kan krysse storbekken og ta retning Brennhøgda - eller er det for mye vann?
Rundhøa 1321 m.o.h.29.05.2018
Kassa satt ut 29. mai. Se under Brattboren når det gjelder veivalg fram til Hektosetra. Veien over Garvikåsen er åpen, også videre innover Rødalen, men det er en del flom- og teleskader på veien foreløpig, så kjør forsiktig! Brattboren og Rundhøa kan tas på samme tur. Det er enklest og kortest å følge stien gjennom setervangen på Hektosetra og videre opp lia mot Brattboren. Stien mot Rundhøa fortsetter ned bakken mellom Storboren og Brattboren. Følg stien til den blir borte i bekkedalen på sørsida av Rundhøa. Følg dalen et stykke og skrå så opp til høyre mot toppen. Varden har en litt spesiell konstruksjon! God tur!
Lisbeth10.06.2018Som svar til: Rundhøa 1321 m.o.h.
Fin topp i flotte omgivelser! Bør kombineres med Brattboren ja! Det tok en time å kjøre dit, fra vi tok av fra Rv.3 ved Strømmen, via Gardvikåsen til Hektosetra. Vi brukte ca to timer fra parkeringa til toppen. Bompengene kom på 170,- kroner. Veien var grei og innbydde til nærkontakt med sau og lam, så kjør omtenksomt!
Tonnvola 960 moh.10.06.2018
Kassa satt ut 30. mai. Den enkleste veien opp går fra veien til Moanlangsetra (bomvei som tar av innerst på Moan). Ca. 3,5 km etter bommen er det satt opp en stolpe med pil som peker på stien opp lia. Den ender i et myrparti, og det lønner seg å holde seg langs venstre kant av myra til en liten bekkedal leder videre oppover mot snaufjellet. Hold så langt til venstre som mulig også over tregrensa og følg partiene med nakent fjell. Der dukker det etter hvert opp et sauetråkk/sti som leder til toppen. En annen mulig vei går fra Moanlangsetra. Ta veien oppover til venstre med en gang dere ser setrene. Like før grinder/gjerde stenger veien, er det en liten parkeringsplass. Der går det et kutråkk/sauesti opp mot Tonnvola. Det er også mulig å gå til Tonnvola via Skarpåsvangan. Det er sti nesten hele veien til Tonnvola, men den korteste og enkleste veien går fra veien inn til Moanlangsetra. Vil en ikke betale bompenger, er det fint å gå eller sykle Moanlangseterveien. God tur!
Line08.10.2018Som svar til: Tonnvola 960 moh.
Kassa tatt ned i dag.