Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

Sti-faddergruppa

Sti-faddergruppa er en undergruppe av Tynset turlag som har som formål å utvikle og tilrettelegge  for aktiv bruk av eksisterende stier og gamle ferdselsårer i nærområdene til Tynset sentrum.

 

Gruppa ønsker å rydde stier som er i ferd med å gro igjen, fjerne vegetasjon , legge klopper, lage grøfter eller på annen måte forbedre tilgjengeligheten til stiene.

 

Arbeidet starter sommeren 2013. Gruppa har egen facebookside

Prosjektgruppa består av Tore Stubbe, Marit Eggen Nyås og Kristin Siksjø med følgende kontaktdata:

 

t-stubbe@online.no                               tlf. 90102884

kristin.siksjo@fias.no                             tlf. 41693847

mariteggen_nyaas@hotmail.com           tlf. 91346881

 

Ønsker å bidra som sti-fadder kan du melde deg på her.