Tynset Turlag

Postadr.: Mogata 5 
              2500 Tynset 
Telefon:  911 75 410  

e-post:         
leder@tynsetturlag.org 

Bli medlem

 

Org.nr. 971297166 

 

Konto for gaver: 

1885 16 40033

 

Vipps_2

Nr. 91301

  www.tynsetturlag.org/4010.Innmelding-av-bilnummer.html

 

20 år i turfolkets tjeneste

I samband med at turlaget feiret sitt 20-årsjubileum ble det skrevet følgende beretning

Stiftelsesmøtet for Tynset turlag ble holdt 30. august 1984 etter initiativ fra styremedlemmer i Tynset idrettsforening. Sigrid Bull Aaen og Bjarne Grandum kalte inn til møtet. 14 stykker møtte. Grandum ble selv lagets første leder. Han gjorde en enorm innsats med merking av løypenett og ble hedret for sin innsats ved lagets 10års jubileum. Hedersplaketten står i dag ved "vegviseren" på Klettmyra på Grønnfjellet.

 

På lagets første årsmøte den 21.10.1985 ble det i tillegg til leder og styremedlemmer valgt 16 grendekontakter for innkreving av kontingent og gaver.

 

Turlagets viktigste oppgave var fra første stund å tilrettelegge gode løyper og merke disse. Laget bygget fra starten av på de løypene som idrettslagene hadde brukt, ryddet nye traseer og fikk etter hvert et fint løypenett


Første året leide turlaget fire snøscootere til kjøring av løyper for kr. 100,- pr. time, en av en privatperson og en fra skigruppene på Fåset, Telneset og Tynset. Behovet for løypemaskin meldte seg ganske fort. Den første maskinen med dobbelt sporsetter ble innkjøpt 14.12.1985 for kr. 222.000,-.

 

Etter en ti-års periode var tiden inne for utskifting av maskin. Ny maskin ble kjøpt i januar 1996 for kr. 400.000,-.

 

Ny snøscooter med sporsetter ble kjøpt i november 1997 som avlastning for løypemaskinen. Etter et havari på denne løypemaskinen i 1998 ble det i 1999 besluttet å selge den til tross for at den ikke var mer enn 4 år. Våren 2000 var nok en ny løypemaskin innkjøpt til den "nette sum" av kr. 1.040.000,-. En storstilt innsamlingsaksjon hjalp godt, men laget måtte likevel ta opp betydelige lån.

 

Helt fra begynnelsen har turlaget også lagt til rette for sommeraktiviteter av forskjellige slag. I tillegg til noen fellesturer kom"Topptrimmen" i gang allerede i 1987. Disse fem toppene ble valgt ut første året: Måna, Lauvåskletten, Gråvola, Fåsten og Tronkalven. Senere har vi hatt ti topper.

 

Gjennom disse 20 årene har turlaget hatt følgende ledere:
Bjarne Grandum, Joar Oldertrøen, Karin Tronslien, Bjarne Eggen, Asbjørn Foros, Øystein Rusten, Annar Vangen og Berit Morseth.